กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มธ. ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 02 - 564 - 4440 ถึง 79 ต่อ 1821-1833

โทรสาร 02 - 564 -2890