กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม สัมมนา

  • ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่
  • ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้สอนวิชา มธ.100 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 30 มี.ค. 2554 - 1 เม.ย. 2554