กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยสมาคมราชกรีฑาสโมสร
วันที่ 15 มิถุนายน 2555