กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555

  • โครงการเสริมวิชาการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมืออาเซียน  หัวข้อเรื่อง เทคนิคการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดย อาจารย์วีณา อิ่มรส ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง SC2052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • โครงการเสริมวิชาการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมืออาเซียน  หัวข้อเรื่อง เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการบอกทิศทาง โดย A. William E. Scobie ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง SC 2013  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • โครงการเสริมวิชาการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมืออาเซียน หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนจดหมายและ
    อีเมลล์เป็นภาษาอังกฤษ
    โดย ผศ.สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง SC2052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • โครงการเสริมวิชาการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมืออาเซียน หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดย A. Philip Robert Nash ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง SC2013 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ครงการเสริมวิชาการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมืออาเซียน หัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์สุกันดา สง่าพันธุ์ ในวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง SC2052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • โครงการเสริมวิชาการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมืออาเซียน หัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ โดย A. Benjamin Moore ในวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง SC2013 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต